Fondsenwerving

Fondsenwerving

1.418 acties georganiseerd voor MIND

14.891 donaties totaal

429 deelnemers aan de Blue Monday Run (januari)

245 deelnemers aan Last Man Standing (september)

MIND online

MIND online

44.400 views video’s MIND Young Studio

10.357 volgers op Twitter

69 TikTokvideo’s

86.715 volgers op Facebook

15.000 bezoekers GGZAppwijzer.nl

2.164.168 bezoekers websites MIND

10.597 volgers op Instagram

20.013 volgers op LinkedIn

24 podcasts op Spotify

973 volgers op YouTube

60.000 bezoekers Kiezenindeggz.nl

MIND Korrelatie

MIND Korrelatie

16.500 contacten via telefoon, chat, WhatsApp en mail

290.000 unieke bezoekers op website in 2022

opvang verzorgd na 30 (heftige) televisieprogramma’s

MIND panel, atlas en kennisbank

MIND panel, atlas en kennisbank

4.200 panelleden

545 maatschappelijke-, cliënten- en familieorganisaties in de MIND-Atlas

9 vragenlijsten

700 items in kennisbank

MIND belangenbehartiging

MIND belangenbehartiging

In 2022 zijn er tientallen brieven gestuurd naar en gesprekken gevoerd met de Tweede Kamer, om aandacht en actie te vragen op o.a. de volgende onderwerpen:

  • het Integraal Zorgakkoord (IZA)
  • de beperking van de vrije artsenkeuze en het hinderpaalcriterium
  • gegevensuitwisseling en privacy
  • de lange wachtlijsten in de ggz
  • de stagnatie van de Hervormingsagenda Jeugd
  • het belang van informele zorg, o.a. een landelijk dekkend netwerk van zelfregiecentra en lotgenotencontact

27 lidorganisaties aangesloten bij MIND Landelijk Platform

27 leden van MIND Kamer Familie- en naastenraden

22 leden van de Regiokamer

61 leden van MIND Kamer Cliëntenraden