MIND Korrelatie

Van relatie- of opvoedproblemen, tot stress, depressie en seksueel misbruik. De problemen waarmee mensen bij MIND Korrelatie aankloppen lopen enorm uiteen. Hetzelfde geldt voor de ernst van de problematiek: die varieert van onzekerheid tot suïcidaliteit. De hulpverleners van MIND Korrelatie zijn gewend hier snel op in te springen om vervolgens samen met de hulpvrager op zoek te gaan naar een passende oplossing, zodat de hulpvrager weer verder kan. De hulp van MIND Korrelatie heeft zo een sterk preventief karakter en voorkomt verergering van problemen en dat vaak in een relatief vroeg stadium. Zo heeft het werk van MIND Korrelatie een enorme persoonlijke én maatschappelijke impact. Uiteindelijk leiden de persoonlijke adviezen en de gerichte verwijzingen namelijk tot minder onnodig beroep op hulpverlenende instanties.

In het begin van 2022 lag het accent op het snel opschalen om ondersteuning te bieden voor Oekraïne-gerelateerde hulpvragen: dit normaliseerde na het 1e kwartaal. In april is er fors geïnvesteerd in een wervingscampagne voor structurele vrijwilligers in samenwerking met bureau WWAV (inmiddels genaamd Happy Horizon non-profit), Marcom en P&O. Helaas moesten we concluderen dat in de huidige arbeidsmarkt het vinden van voldoende geschoolde en toegeruste vrijwilligers niet haalbaar is; werken bij MIND Korrelatie is een vak. Na veel voorbereiding is vlak voor de zomer nieuwe (veiliger en alles-in-één) software geïmplementeerd.

2022 was ook een jaar met onzekerheid, voor MIND Korrelatie en voor medewerkers, over meer duurzame financiering en voortzetting van huidige capaciteit. We zijn dankbaar dat we dat in 2023 achter ons kunnen laten, contracten konden verlengen en vooruit kunnen kijken.

In 2022 vonden circa 16.500 mensen hun weg naar MIND Korrelatie via de telefoon, chat, WhatsApp, mail en brief. Dat is iets minder dan het jaar ervoor. Daarvoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen: er zijn bijvoorbeeld minder corona-gerelateerde gesprekken geweest, het aantal hulpvragen n.a.v. de oorlog in Oekraïne is na een piek in maart weer afgevlakt en ook wisselingen in personeel en de onzekerheid over de financiering van MIND Korrelatie speelden daarin een rol. De website, met veel informatie over psychische en psychosociale problematiek, had in 2022 maar liefst 290.000 unieke bezoekers. In de loop der jaren zochten al meer dan twee miljoen mensen onze hulpverlening op.

Opvangen van geëmotioneerde kijkers

Van oudsher is MIND Korrelatie dé partner van de publieke omroep bij het opvangen van geëmotioneerde kijkers. Daarnaast verzorgt MIND Korrelatie ook de opvang via de websites van de omroepen, en ook de commerciële zenders weten ons te vinden voor opvang na televisieprogramma’s die veel emoties oproepen. In 2022 maakten diverse omroepen weer gebruik van de opvangmogelijkheden van MIND Korrelatie na afloop van uitzendingen over heftige persoonlijke onderwerpen, zoals euthanasie, verslaving, gedragsstoornissen, suïcide, verward gedrag, eetstoornissen en dergelijke. In totaal verzorgden we 30 opvangen, waaronder bijvoorbeeld Khalid en Sophie (uitzending over huiselijk geweld), Hoofdzaken (over pesten en suïcide), 5 Days Inside (over huiselijk geweld) en documentaires over de Bijlmerramp. Deze opvang na afloop van aangrijpende documentaires, programma’s en interviews is en blijft een belangrijke functie voor MIND Korrelatie.

Werkbezoek ministerie van VWS aan MIND Korrelatie

Woensdag 22 juni bracht een delegatie van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) een werkbezoek aan MIND Korrelatie. De medewerkers van het ministerie kregen alles te horen over de anonieme en gratis hulpverlening die MIND Korrelatie biedt aan iedereen die dat nodig heeft. Een van de medewerkers van VWS zei na afloop "Het is heel goed dat alle Nederlanders (en hun naasten!) die mentale problemen ervaren bij de hulplijn van MIND Korrelatie terecht kunnen voor anonieme en gratis hulp van professionals."

Lees hier het volledige verslag (pdf) van MIND Korrelatie