Zonsopkomst in de bergen

MIND droomt van een samenleving die psychische gezondheid koestert, daarin investeert en alles doet om psychisch leed te voorkomen. Een samenleving waarin iedereen die nu of in de toekomst te maken heeft met psychische klachten kan rekenen op begrip, ondersteuning en goede zorg.

Vlak voordat corona de wereld bestormde, hebben we samen met onze lidorganisaties en medewerkers intensief nagedacht over de missie en droom van MIND. Op basis van de uitkomsten hebben we een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld, waarin een centrale plek is gegeven aan ervaringskennis en de mentale gezondheid van jongeren. Toen wisten we nog niet dat er een pandemie zou uitbreken, maar deze focus bleek ook het afgelopen jaar goed van pas te komen. Want veel jongeren hebben door de lockdowns psychische problemen en eenzaamheid ervaren.

Missie

Onze missie sluit naadloos aan bij onze droom. We geven als maatschappelijke organisatie, samen met onze lidorganisaties, een stem aan mensen met psychische kwetsbaarheid en hun naasten. We zijn hét aanspreekpunt in Nederland voor alle maatschappelijke en individuele vragen rond psychische gezondheid. MIND zorgt ervoor dat mensen er niet alleen voor staan. We beantwoorden vragen en bieden een platform voor het delen van kennis en ervaringen.

MIND verbindt organisaties en mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid. Samen vormen we een beweging die de nationale agenda opstelt voor een betere psychische gezondheid en betere participatiemogelijkheden voor mensen met psychische kwetsbaarheid in onze samenleving. We stimuleren preventie, vernieuwing en wetenschappelijk onderzoek. We werken door, voor en met mensen met een psychische problemen, hun naasten en iedereen die zich bij ons werk betrokken voelt. Of dat nou is als ambassadeur, ervaringsdeskundige, vrijwilliger, donateur of (wetenschappelijke) expert: iedereen is van harte welkom om mee te helpen om onze droom te verwezenlijken.