presentatie

De belangrijke rol die ervaringsdeskundigen – waaronder ook familie-ervaringsdeskundigen worden verstaan - in de psychische gezondheidszorg kunnen spelen wordt gelukkig steeds meer onderkend. Want juist ervaringskennis biedt inzichten in de beleving van de client, in de nodige ontwikkeling en vernieuwing. De praktijk is echter nog weerbarstig. Dit vraagt om een actieve rol van MIND om de positie en rol van ervaringsdeskundigheid en daarmee de invloed van de patiënten en naasten in de zorg, het sociale domein, de opleidingen en de belangenbehartiging te bevorderen.

MIND Expert Center

Het MIND Expert Center vindt, versterkt en verbindt mensen die hun ervaringskennis als cliënt en/of naaste willen inzetten (MIND Experts) voor preventie van psychische problemen en de verbetering van beleid en voorzieningen in zorg en welzijn. Dit gebeurt vanuit twee pijlers: het verzorgen van een gastvrije en lerende omgeving voor mensen die hun eigen ervaringen in willen zetten en de coördinatie van de inzet van mensen met eigen ervaring op vraagstukken vanuit MIND of vanuit stakeholders (bijv. overheidsinstanties, brancheorganisaties, kennisinstituten, opleidingsinstellingen, media, bedrijven). In 2022 is hiervoor een AVG-proof klantregistratiesysteem ingericht om de expertise van de MIND Experts goed inzichtelijk te krijgen en hun inzet gemakkelijker te kunnen coördineren. Daarnaast is er een netwerk 'Destigmatisering' opgezet en een maatjestraject. Er zijn in totaal 65 aanvragen verwerkt voor de inzet van MIND Experts.

Time Out Café op Lowlands

De Stichting Time Out heeft net als MIND het doel om jongeren een stem geven en daarmee zelfredzamer maken. Het Time Out Café werkte in 2022 samen met MIND op Cape Lowlands, waar dagelijks met een open en positieve blik naar een gezondere toekomst voor jongeren werd gekeken. Met muziek, theater, humor, interactie en nieuwsgierigheid. Hoe is het om jong te zijn in deze prestatiemaatschappij? En welke oplossingen en ideeën liggen er voor het oprapen? In het Time Out Café kon men daarover praten met diverse hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Challenge 'Chill, je moet al zoveel'

In de week van 17 oktober vond de challenge 'Chill, je moet al zoveel' plaats: 10 dagen elke dag opdrachten en tips om relaxter door het leven te gaan. Centraal stonden de onderwerpen fouten durven maken, keuzes maken, FOMO (fear of missing out), omgaan met teleurstellingen en zorgen voor balans. Daarnaast werd er vijf weken lang iedere week een podcast gepresenteerd door Sander Timmermans, die elke keer samen met een gast praatte over diens ervaringen met prestatiedruk.

MIND Familie- en naastendag

De tweemaal door corona uitgestelde MIND Familie-/naastendag kon nu eindelijk doorgaan op 15 oktober 2022 met 150 deelnemers. Het thema van de dag was "Geef je grenzen aan?!" De dag bestond uit een plenair deel in de ochtend en diverse workshops in de middag. Familie en naasten vonden hier herkenning en erkenning en advies, tips en handvatten om toe te kunnen passen in het dagelijkse leven.

MIND Familie- en naastendag