stichting MIND

Stichting MIND is een fondsenwervende organisatie die publieksvoorlichting geeft en met onderzoek en innovatie bijdraagt aan een betere mentale gezondheid op lange termijn. MIND Korrelatie maakt onderdeel uit van MIND en geeft anonieme hulp bij jaarlijks ca. 17.000 vragen over psychische en psychosociale problemen. Stichting MIND werkt nauw samen met de vereniging MIND Platform. Daarnaast zijn er nog vele formele en informele contacten. Binnen dit netwerk komt de beweging MIND tot stand. MIND als beweging wil zeggen dat anderen uitgenodigd zijn om (ook) actief mee te doen. Dat kunnen individuen zijn of organisaties. MIND werkt graag samen met iedereen die zich voor een psychisch gezonde samenleving wil inzetten.

Donaties en giften

Om haar taken uit te kunnen voeren is MIND afhankelijk van steun uit de samenleving. Daarom zijn we zeer dankbaar voor de bijdragen en steun die wij ontvangen van onze trouwe donateurs uit bijvoorbeeld eenmalige giften, structurele donaties, periodieke schenkingen, nalatenschappen en donatie uit evenementen. Daarnaast hebben wij inkomsten uit loterijen en uit beleggingen.

Particuliere Fondsenwerving

MIND richt zich op een verantwoorde, effectieve en efficiënte manieren van fondsenwerving. Integriteit, verantwoording en transparantie zijn hierbij kernbegrippen voor onze organisatie. Om onze doelstelling te kunnen realiseren zijn fondsen nodig. Een van de wijze waarop wij fondsen werven is via particuliere fondsenwerving gericht op het Nederlandse publiek. Dit doen we via verschillende communicatiekanalen zoals online, e-mail, sociale media, telefoon en per post. In 2022 hadden we 12.659 actieve donateurs. Daarnaast ontvangen wij giften uit nalatenschappen en via onze acties en evenementen.

Partners VriendenLoterij en Nederlandse Loterij

MIND is beneficiënt van twee loterijen: de Nationale Postcodeloterij en de Nederlandse Loterij. Deze loterijen leverden samen in 2022 € 1.521.546 op, inclusief geoormerkte loten. MIND ontving in 2023 vanuit Nationale Postcodeloterij uit de opbrengst 2022 een bijdrage van € 900.000. Daarbij heeft MIND bij de VriendenLoterij de mogelijkheid donateurs mee te laten spelen voor MIND met zogenoemde 'geoormerkte loten'. Van iedere speler die MIND opgeeft als goed doel, ontvangen wij 40% van de opbrengst van een lot. In 2022 hebben de geoormerkte loten van de Vriendenloterij voor € 120.874 bijgedragen aan MIND. Als begunstigde partij brengen wij de Nationale Postcodeloterij en de Nederlandse Loterij in onze communicatie-uitingen onder de aandacht. Wij zijn deze organisaties zeer dankbaar voor de inkomsten die wij via hen ontvangen en waarmee we in 2022 zoveel activiteiten hebben kunnen financieren.

Lees hier het volledige verslag (pdf) van Stichting MIND

cbf logo

MIND heeft het keurmerk Erkend Goed Doel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft deze erkenning aan fondsenwervende organisaties die zich op een verantwoorde manier bezighouden met het inzamelen en besteden van donaties. Om het CBF-keurmerk te mogen voeren, moeten fondsenwervende organisaties aan een groot aantal eisen voldoen. Goede doelen met de erkenning worden jaarlijks door het CBF gecontroleerd en eens in de drie jaar uitgebreid getoetst. Bekijk hier ons CBF Erkenningspaspoort. Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op de inzameling van geld voor goede doelen. Het keurmerk is ook voor de donateurs een geruststellend gevoel. Hierdoor weten ze dat hun donaties goed besteed worden en dat MIND transparant werkt.