Jeugd en jongeren

Zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met psychische problemen moeten volgens MIND dichtbij, tijdig, goed en passend zijn. Het is belangrijk dat hierbij de zorgvraag en wensen van kinderen en jongeren (en hun ouders) centraal staan en dat zij ondanks hun problemen zoveel mogelijk hun leven kunnen blijven leiden zoals ze dat deden (denk aan opleiding, vrienden en werk). Om dit te realiseren moet er niet in hokjes worden gedacht, maar moeten professionals uit de jeugd-ggz, het onderwijs en andere domeinen goed samenwerken. Daarbij moet steeds leefwereld van kinderen, jongeren en de ouders het vertrekpunt vormen. Dit kan echter alleen als jongeren zelf en hun ouders direct worden betrokken bij alle facetten en beslismomenten van het zorgproces.

Voor jongeren is deze tijd behoorlijk complex. Psychische problemen worden vaak niet (h)erkend door de jongeren zelf. We werken er bij MIND hard aan om op verschillende manieren jongeren te stimuleren om te praten over hun psychische klachten. Dit doen we via evenementen zoals Last Man Standing, de Openup-Week met 3FM, de samenwerking met Time Out en de activiteiten van MIND Young Studio en de MIND Young Academy. Daarnaast stellen we een zo compleet mogelijk aanbod van informatie en ervaringsverhalen via onze websites beschikbaar en willen we jongeren met psychische klachten een platform geven waar zij zich erkend, gesteund en goed geïnformeerd voelen.

De Gezonde Generatie

De Gezonde Generatie is een initiatief van twintig gezondheidsfondsen die samen investeren in de gezondheid van toekomstige generaties. Het doel: de Nederlandse jeugd is in 2040 de gezondste van de wereld, fysiek, sociaal en mentaal. Eén van de inzetbare middelen is het opzetten en benutten van nieuwe samenwerkingsverbanden of allianties op de thema's binnen het programma. Op het thema Mentale Gezondheid trekken de Hersenstichting en MIND samen op. Op deze manier proberen we samen aan een weerbare generatie te werken die onderwijs geniet in een mentaal gezonde leeromgeving.

MIND Young Studio

in 2022 hebben weer 10 jongeren hun stageplek bij de MIND Young Studio succesvol afgerond en content in de vorm van filmpjes, foto's en vlogs ontwikkeld over voor deze jongeren interessante thema's. De stagiairs zijn een half jaar bezig met het opzetten van een echte videoredactie. Jongeren krijgen zo veel mogelijk ruimte om zichzelf te ontdekken en worden ondersteund waar nodig. De stages hebben geresulteerd in 28 YouTube video's (Gemiddeld 1 video per 2 weken; In totaal hebben de video's van de MIND Young Studio (2018-2022) 135.000 views), 30 podcasts op Spotify (ongeveer 1 podcast per week), ongeveer 200 Instagram posts en 75 TikTok video's (waarvan 25 duizend likes en 200 duizend views). Daarnaast is de MIND Young studio ook content gaan maken voor Stichting de Kwekerij, is de MIND Young Studio ingezet op LowLands en maakten ze content met de staatsecretaris van VWS (https://youtu.be/PG71rDTU-U4) en de Koningin voor stichting MIND US op het paleis Noordeinde.

MIND Young Academy

MIND werkt al 7 jaar samen met de organisatie Diversion in de MIND Young Academy. Via de MIND Young Academy worden jonge ervaringsdeskundigen op het gebied van psychische gezondheid opgeleid tot maatschappelijk 'leiders', oftewel peer educators. Ze geven lessen op middelbare scholen en mbo's, breken via hun eigen persoonlijke verhalen het gesprek open over psychische gezondheid en wijzen hen de weg naar (anonieme) hulp. Inmiddels hebben we met de MIND Young Academy al meer dan 14.000 jongeren op mbo's en middelbare scholen bereikt: 650 klassen op mbo's en middelbare scholen. In het schooljaar 22/23 staan 104 klassen gepland. Ook hebben we in 2022 de MIND Young Academy zowel fysiek als digitaal gegeven op scholen.

Online training voor docenten
Regelmatig krijgen we signalen van docenten dat er van alles speelt in de klas, maar dat zij zich afvragen hoe je hierover in gesprek gaat. Daarom ontwikkelden wij, in samenwerking met docenten zelf, een online training waarin docenten ondersteund worden om zelf het gesprek te voeren over mentale gezondheid. Deze training is vanaf nu kosteloos te volgen. Een online training bestaande uit vijf modules die docenten kunnen doorlopen en waarin zij handvatten en werkvormen krijgen om zelf preventief mentale gezondheid in de klas bespreekbaar te maken. De training is geschikt voor docenten die lesgeven aan de bovenbouw van het vo of onderbouw van het mbo (niv. 3/4). Door het doorlopen van de modules krijgen docenten toegang tot kennis over hoe mentale gezondheid speelt onder jongeren en in hun belevingswereld én wat de effecten van stigma's kunnen zijn, ze leren dialoogvaardigheden waarmee ze zelf het preventieve gesprek aan kunnen gaan met jongeren, ze leren (online) hulpbronnen en doorverwijzingsmogelijkheden kennen voor jongeren en het belang van het in kaart brengen van de zorgstructuur op school. Daarnaast eindigt iedere module met een concrete 'tool' die docenten in de klas kunnen inzetten om de kennis uit de module in de praktijk te brengen.

Samenwerking met STORM
In de eerste maanden van 2022 hebben we met STORM (een regionale ketenaanpak op het gebied van preventie van mentale problemen bij jongeren) mogen werken aan een universeel preventieprogramma. Na een evaluatie van een aantal maanden na toepassing in de praktijk is het materiaal online te vinden. In het schooljaar 22/23 is gestart met de lessen in de regio Oost- Brabant en ontvingen zo'n 250 klassen het mental health programma. Docenten en mentoren zijn heel enthousiast en zorgteams van scholen laten weten dat er al verschillende leerlingen contact met hen hebben gezocht. Het aanbod kan door alle STORM regio's gebruikt worden.

MIND Us

30 maart 2022 is Stichting MIND Us officieel gelanceerd door Koningin Máxima tijdens een werkbezoek in Rotterdam. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. MIND Us is in nauwe samenwerking en met steun van MIND tot stand gekomen. Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us. RTL Nieuws besteedde uitgebreid aandacht aan de lancering, zowel via tv als online; staatssecretaris Van Ooijen en MIND Us-medewerker Romy Migo schoven hiervoor aan in het tv-programma HLF8. MIND koesterde al langer de wens om meer te doen aan de preventie van psychische klachten onder jongeren.

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. MIND Us is met steun van MIND opgericht. MIND heeft met trots bijgedragen aan de start van het actieprogramma MIND Us. MIND Us zal zich de komende jaren richten op het bevorderen van de mentale gezondheid van de Nederlandse Jeugd. Er wordt gewerkt door middel van een preventieve aanpak die zich zowel richt op het collectief als de individuele jongeren. De ruime ervaring vanuit MIND met onder andere MIND Young Academy en de MIND Young studio hebben mede aan de basis gestaan van het programmaplan van MIND Us. MIND Us gaat te werk in 3 leefgebieden; onderwijs, online en in de wijk/vrije tijd.

MIND Us

Merlijn en Vlinder Kamerling op de bres voor meer openheid over psychische problemen

MIND werkt regelmatig samen met organisaties en bekende en minder bekende mensen die zich net als wij inzetten voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Op deze manier kunnen we meer aandacht hiervoor creëren en er hopelijk voor zorgen dat er meer openheid over en begrip komt voor psychische problematiek in Nederland. Zo zijn we ook een samenwerking aangegaan met Merlijn Kamerling, die begin 2022 van MIND symbolisch de MIND Antonie Kamerling Award uitgereikt kreeg vanwege zijn boek en documentaire Nu ik je Zie, een vervolg op het verhaal van zijn moeder Isa Hoes in haar boek Toen ik je Zag. Merlijn lanceerde op 1 december 2022 samen met zijn zus Vlinder een nieuwe kledinglijn, waarmee ze aandacht vragen voor het belang van praten over psychische problemen en het zoeken naar hulp als je dat nodig hebt. De samenwerking met Merlijn wordt in 2023 verder uitgewerkt. Eerder gaf hij al aan dat hij het belangrijk vindt om een bijdrage te blijven leveren aan het bevorderen van (gesprekken over) de psychische gezondheid in Nederland.

Merlijn Kamerling en Marjan ter Avest