Dianne Burger

2022 was voor MIND gelukkig grotendeels weer een jaar met veel ontmoeting, zonder coronabeperkingen. Dit betekende dat MIND weer volop uitwisselingen organiseerde. Zowel onze medewerkers als achterban waren er echt aan toe om elkaar weer live te zien.

We kregen wel te maken met een nieuw verschijnsel: post-covidklachten, waar vaak ook mentale klachten onderdeel van uitmaken. Bij onze telefonische hulplijn MIND Korrelatie hebben we dat ook gemerkt: er kwamen meer vragen binnen die gelinkt konden worden aan de twee jaar durende coronapandemie.

Aan het einde van 2022 vertrok directeur-bestuurder Marjan ter Avest die, na 16 jaar fantastisch werk te hebben verricht voor de ggz in het algemeen en MIND in het bijzonder, besloot dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Met een mooi symposium namen we afscheid van haar op 15 december. Vanaf dat moment mocht ik het stokje tijdelijk overnemen, tot de nieuwe directeur-bestuurder aangesteld is.

Het is geweldig dat MIND in het afgelopen jaar weer zoveel veerkracht en initiatief heeft laten zien. Er zijn weer vele mooie samenwerkingen aangegaan en succesvolle evenementen georganiseerd. In dit jaarverslag nemen we je mee langs al deze activiteiten in 2022. Ik wil bij dezen iedereen die bij MIND betrokken is, op welke manier dan ook, heel erg bedanken hiervoor.

Dianne Burger
interim directeur-bestuurder MIND